vier dagen van de week
Nieuws Informatie Deelnemers Contact

 

week 29: 21 - 24 juli 2010

Erik Staman

 
Eendengang 11
7552 KM Hengelo
T 06 21 70 41 00

estaman@home.nl
http://namasteart.nl.nu
 


Aquila Virgula 60°

 

Uitnodiging
 

Tentoonstelling

Scroll naar rechts >   


De schuine lijn of kleine roede

Aquila Virgula 60° / Aquila Virgula 60° / Aquila Virgula 60° / Aquila Vir....

U fronst de wenkbrauwen. Heeft u hier met een toverformule van doen? Ja, u heeft met een toverformule van doen. U spreekt deze hardop uit met een zware en trage nadruk op ‘vir’, en 60° spreekt u uit als ‘zestig graden’. Spreek luid en duidelijk. Zonder u te generen. En doe dat nu:

Aquila Virgula 60° / Aquila Virgula 60° / Aquila Virgula 60° / Aquila Vir....

Er gebeurt niets; maar ontegenzeggelijk heeft u met iets magisch te maken.

Het is de wereld van Erik Staman. Waarin alles mag mee doen, en iedere associatie om de voorrang strijdt. Toegegeven, zegt Erik, dat wat ik zeg warrig kan klinken. Maar heel duidelijk blijkt hij een lijn voor ogen te hebben, en wel een lijn getrokken onder een hoek van zestig graden. Die vormt zijn uitgangspunt. Die lijn als zodanig vormt een deel van het Hexagram. Met nadruk een deel. We hebben het niet over de Davidsster, ook opgebouwd uit schuine lijnen, maar over het hexagram, de meest solide vorm. En geconfronteerd met de schuine lijn onder vijf en veertig graden zoals gebruikt door Otto Stankowski (zie www.com)* voor het logo van de Deutsche Bank, zag hij meteen dat het anders moet. Wil het bij hem horen. Meer solide. Een transformatie van 45 naar 60. In wezen als in de alchemie. De omzetting. En hierbij maakt Erik met zijn hand het gebaar van de omslag. Die schuine lijn is een komma in geabstraheerde vorm. Nog van zijn grootvader heeft Erik een geheel uit elkaar gevallen vijfde druk van het Algemeen Verklarend Woordenboek, zeker weten van voor de oorlog, herzien en vermeerderd door H. Zondervan. Dat opgeslagen zien we waar Virgula voor staat. We lezen: staafje, streepje, kleine roede, komma. Maar u en ik, wij verkeren nog in onzekerheid. En Aquila dan? vragen we half overtuigd. Aquila betekent Adelaar. Het oude symbool voor de Deutsche Bank, voor velen het symbool voor kracht. Die adelaar bedoelen we (maar ook die Deutsche Bank!). Luisteren we naar Johfra – bij monde van Erik – dan verbranden we het negatieve in ons zelf en komen we tot de kracht van de adelaar - de oppasser, die alles van boven bekijkt. Zie daar enkele elementen die meeklinken in de reeks ‘Aquila Virgula 60°’.

Het Vierkant als uitgangspunt, getransformeerd naar de schuine lijn. Het vierkant staat voor het aardsche. Malevitsch ook nog. Nee, nee! niet nog eens zo’n stortvloed van symbolen! Het werk is waarachtig genoeg. We gaan gewoon kijken. Enkele voorgeprogrammeerden onder ons denken dat het met de computer is gedaan, een reeks uitgeprint, iedere print een uitgedokterde verandering. Maar we kijken nauwkeurig en zien dat de verf met de hand is aangebracht. Erik strekt de arm en laat ons zien hoe trefzeker hij de penseel kan voeren. Maar toch blijven we kritisch. Die goudkleurige lijstjes bij dat heilig blauw – daar zie je het plastic dwars door heen. Hadden die niet van goud moeten zijn? Zuiver goud? We wachten op de transformatie, zegt Erik. De man van Geest en Aarde.

Begrijpt u het nog? Nee?! Gaat u kijken!

Jan Knigge

18 juli 2010

* www…. En de man stamelde:www … voor de stotteraar geen plaats meer in deze moderne wereld: wwwat nnnu?